Българската Национална Група на AIPPI

Добре дошли на страницата Българската Национална Група на AIPPI

AIPPI (съкратено от Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) е водеща световна организация, посветена на подобряването и защитата на интелектуалната собственост. Тя е политически неутрална организация с нестопанска цел със седалище в Швейцария, която в момента има почти 9000 членове, представляващи повече от 100 страни.

AIPPI представлява форума, на който се обсъждат въпроси, свързани с интелектуалната собственост, включително подготовката и защитата на предложения с национални и международни органи. В работните групи се изучават въпроси, свързани с интелектуалната собственост, сравняват се съществуващите закони и се предлагат нови закони.

AIPPI България е българската национална група на AIPPI. Ние сме активен член в рамките на световната общност на AIPPI. Групата се фокусира предимно върху националните проблеми, свързани с интелектуалната собственост – съответните закони, процедури и институции, но също така участва активно в конгресите на AIPPI в цял свят и взима становища по поставените от международната организация въпросни.

Членове на AIPPI са представители по индустриална собственост, адвокати, юристи и фирми. Повече информация относно AIPPI и българската национална група на AIPPI може да намерите тук.

Актуални документи

Последна новина от AIPPI